Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliği operasyonlarınızın merkezine yerleştirmenize yardımcı oluyoruz

Sürdürülebilirlik son yıllarda hızlıca gelişmektedir. Mazars olarak şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini belirlemelerine yardımcı oluyoruz. 

Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik şirketler için heyecan verici fırsatlar yaratır; kurumsal dayanıklılığı geliştirir, ekonomik değer yaratır ve sağlıklı bir ekosistem ile güçlü bir topluluğa katkıda bukunmanızı sağlar. Sürdürülebilirliği benimseyen işletme sayısı arttıkça kuruluşların daha yüksek yönetişim standartlarını yerine getirmesi ve rekabetçi kalabilmek için kendi sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak anlamaları gerekecektir.

Sağlam bir sürdürülebilirlik yaklaşımı, çevre, toplum ve yönetişim (ESG) temelli her tür meseleyi ele alan net bir strateji, iyi yönetişim ve kaliteli kurumsal raporlama gerektirir. Bu, belirgin bir biçimde fayda olarak sonuçlanacaktır: artan güven, rekabet üstünlüğü, daha fazla çalışan katılımı, geliştirilen iş süreçleri vasıtasıyla daha az atık ve paydaşların sadakati ile desteği.

İşletmenizin sürdürülebilirlik yolculuğunun hangi kısmında olduğuna bağlı olarak, benzersiz ihtiyaçlarınıza odaklanan ve hedefleriniz doğrultusunda çözümler sunabilen, kendi alanında uzman kişilerden oluşmuş bir ekibiz. Söz konusu alan ister tedarik zinciri ya da karbon haritalama, ister iklim değişikliği risk değerlendirmeleri ya da iş yerindeki farklılıkların teşviki olsun, şirketleri uzun vadede desteklemek için gerekli çözümler sunabilecek deneyim ve uzmanlığa sahibiz. Butik yaklaşımımızın, her zaman doğru proje için doğru uzmanlarla çalışacağınız anlamına geldiğine inanıyoruz.

Mazars olarak ihtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli sürdürülebilirlik hizmetleri sunuyoruz:

  • Raporlama & güvence: Sürdürülebilirlik ve insan hakları raporlamaları için bağımsız denetim ve güvence çözümleri sağlanması, yeşil ve sosyal tahvillerin sertifikasyonu, karbon raporlamanın bütün biçimleri üzerinde teminat. 
  • Strateji & özel inceleme: ESG ilkelerinin en iyi şekilde uygulanmasına yönelik iş modelleri ve stratejileri geliştirilmesinin yanı sıra uyumu sağlamak için özel inceleme hizmetlerinin sunulması.
  • Uygulama & dönüşüm: Değişim dönemi süresince kuruluşunuza yardımcı olmak ve sürdürülebilir etik değerler sistemini benimsemesini sağlamak için rehberlik hizmetinin sunulması.
OMFIF_Editorial

Sürdürülebilir finans politikalarını izleme aracı

Dünyanın dört bir yanındaki finansal hizmet kuruluşları, sürdürülebilirliği iş modellerinde daha iyi uygulamak için çalışma modellerini ve iş stratejilerini gözden geçiyor. İklim değişikliği, karbon ayak izi gibi konular öne çıkarken regülasyonlar hızla değişiyor.

Daha fazla

Uygulama & kurumsal dönüşüm

Sürdürülebilirliği stratejik planlarınıza yerleştirmek için çözümler

Daha fazla
Sürdürülebilirlik Hizmetleri_Editorial
Sürdürülebilirlik Hizmetleri_Editorial

Raporlama & güvence

Güven tesis etmek ve bütünlük göstermek

Daha fazla

Strateji & özel inceleme

Stratejjik sürdürülebilirlik çözümleri

Daha fazla
Sürdürülebilirlik Hizmetleri_Editorial
sustain

ESG health check