"İlave Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır"

Konu: "Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Verilen İlave Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır"

Bilindiği üzere, 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karara ekli listelerde yer alan illerde ilave sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanabilmesi için düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme hakkında 26.07.2013 tarih ve 2013/168 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti. 

(I) SAYILI LİSTE

1) Afyonkarahisar

2) Amasya

3) Artvin

4) Bartın

5) Çorum

6) Düzce

7) Elazığ

8 Erzincan 

9) Hatay 

10)Karaman

11) Kastamonu

12) Kırıkkale

13) Kırşehir

14) Kütahya

15) Malatya

16) Nevşehir

17) Rize

18) Sivas

19) Trabzon

20) Uşak

(II) SAYILI LİSTE

1) Adıyaman

2) Aksaray

3) Bayburt

4) Çankırı

5) Erzurum

6) Giresun

7) Gümüşhane

8) Kahramanmaraş

9) Kilis

10) Niğde

11) Ordu

12) Osmaniye

13) Sinop

14) Tokat

15) Tunceli

16) Yozgat

(III) SAYILI LİSTE

1) Ağrı

2) Ardahan

3) Batman

4) Bingöl

5) Bitlis

6) Diyarbakır

7) Hakkari

8) Iğdır

9) Kars

10) Mardin

11) Muş

12) Siirt

13) Şanlıurfa

14) Şırnak

15) Van

16) Bozcaada - Gökçeada ilçeleri

Yukarıdaki illerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, en az 10 sigortalı çalıştırma şartı, 6663 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile kaldırılmış, sigortalı sayısı açısından herhangi bir sınır öngörülmeden uygulamaya devam kararı alınmıştı.

Söz konusu teşvikin uygulanma süresi çeşitli kararnameler ile bugüne kadar uzatılmıştı. Son olarak 26.12.2018 tarih ve 30637 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile teşvikin uygulanma süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa, 23.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu teşvikin uygulama süresi 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 2013/4966 sayılı Kararın 2. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Değişiklik öncesi madde metni:

İlave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süresi

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.

(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2019 tarihine kadar uygulanır.

Değişiklik sonrası madde metni:

İlave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süresi

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.

(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2020 tarihine kadar uygulanır.

Buna göre, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ilave altı puanlık sigorta primi teşviki 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacaktır.

Ancak bu süre uzatımı geç yapıldığı için söz konusu illerde faaliyet gösteren işverenler Ocak ayına dair bordrolarını çıkarmış ve Ocak ayına dair sigorta primi bildirimlerini yapmış ve ödemelerini gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu durumda, süre uzatımı 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yapıldığı için, yararlanılamayan Ocak ayı teşvikinden ne zaman ve ne şekilde yararlanılabileceğine dair SGK tarafından Genelge ile açıklama yapılması beklenmelidir.

Saygılarımızla,

EK:

2137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.