"Külçe Metal, Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ürünleri, Hurda ve Atık Teslimlerinde KDV Tevkifatı Oranları''

Konu: "Külçe Metal, Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ürünleri, Hurda Ve Atık Teslimlerindeki Kdv Tevkifatı Oranları 5/10'dan 7/10'a Yükseltilmiştir"

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 31 Sıra No.lı KDV Uygulama Genel Tebliği ile aşağıdaki teslimlerde 5/10 olarak uygulanmakta olan KDV tevkifatı oranları 7/10’a yükseltilmiştir.

KDV Tevkifatına Tabi Teslim Konusu                               KDV Genel Uygulama Tebliği Bölüm No

Külçe Metal Teslimleri                                                   I/C-2.1.3.3.1.

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi    I/C-2.1.3.3.2.

Hurda ve Atık Teslimi                                                   1 I/C-2.1.3.3.3

(Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile konfeksiyon kırpıntıları )

Yeni oranlar 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.