Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar Yayınlanmıştır

Konu: GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULAMASINA DAİR USUL VE ESASLAR YAYINLANMIŞTIR

Bilindiği üzere Geri Kazanım Katılım Payı 7153 sayılı Kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-11. maddesinde düzenlenmiş ve 10.12.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Ayrıca 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmış ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin 5/15. maddesinde “Kanunun ek-1 sayılı listesindeki plastik poşet, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya ile içecek ambalajı dâhil tüm ambalajlara yönelik olarak bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı hususlar Bakanlıkça çıkarılacak usul ve esaslar ile belirlenir.” denilmektedir.

Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın 07.02.2020 tarihli oluru ile yayınlanan (https://istanbul.csb.gov.tr/gekap-usul-ve-esaslari-yayimlanmistir.-duyuru-406251) ve geri kazanım katılım payına ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekleri içeren “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslara” sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

EK: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.