Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beyanname sisteminde 05.02.2020 günü yayınlanan duyuruda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. Kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflere/işverenlere hatalı girişlere ilişkin mesaj dönülmektedir. Öte yandan sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek kodu bilgisinin RRRR.RR formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup, formata uygun olmayan ya da geçerli olmayan bir meslek kodunun kaydedilerek gönderilmesi halinde mükellefler/işverenler hata mesajı alacaklardır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin veri girişlerine ilişkin alanların ne şekilde doldurulacağı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzunda detaylı olarak açıklanmıştır.

Mükelleflerin/işverenlerin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri için söz konusu kılavuzda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, sigortalıların adı ve soyadı değişiklikleri nedeniyle alınan hata mesajlarının düzeltilmesi amacıyla mükelleflerin/işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait SGK Kurum Kayıtlarındaki kimlik bilgilerini e-Bildirge ekranından güncellemeleri mümkündür.

Bunun için SGK Kurumsal internet sayfasında e-SGK-İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirge (4a) sayfası üzerinden e-Bildirge kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak "SİGORTALI SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ" kullanılabilecektir. İlgili ekrana https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap linki üzerinden erişilebilecektir..

Saygılarımızla,