E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükelleflerce İlişkin Kılavuz Yayınlanmıştır

Konu:E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükelleflerce Vergiler Dahil Tutarı 5.000 TL Ve 30.000 TL’nı Aşan Faturaların Gib Portalı Üzerinden Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Yayınlanmıştır
SİRKÜLER Sayı: 2020/003

Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren;

· Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’nı,

· Vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’nı

aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı e-belge portalı üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu düzenleme uyarınca aynı tarihte aynı kişi/kurumlara düzenlenen faturaların topluca birlikte değerlendirilerek vergiler dâhil toplam tutarının söz konusu hadleri aşıp aşmadığı dikkate alınacak olup, toplam tutarın belirtilen hadleri aşması halinde ise bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması gerekecektir. Konu ile ilgili olarak 20.12.2019 tarih ve 2019/169 sayılı sirkülerimiz ile detaylı bilgi verilmişti.

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından https://ebelge.gib.gov.tr/duyurular.html internet sitesinde  “E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükelleflerce Vergiler Dahil Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’nı Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu” yayınlanmıştır. Konu ile ilgili olarak ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın medya portalında (https://tv.gib.gov.tr/ )  açıklayıcı bir video yayınlanmıştır.

 

Saygılarımızla,

EK:

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükelleflerce Vergiler Dahil Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’nı Aşan Faturaların GİB Portalı Üzerinden Düzenleme Kılavuzu

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr