ÖTV kanunu (I) sayılı liste (A) cetvelinde yer alan bazı akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarları yeniden belirlendi

20.05.2021 tarih ve 31486 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarında artış yapılmıştır.

Düzenleme 20.05.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

14.05.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar, bu Kararın birinci maddesinde 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.45.00.18, 2710.12.49.00,11, 2710.12.49.00.12, 2710.12.49.00.18, 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00,11 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından 29.02.2020 tarihinde uygulanan; 2711.12. 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından ise 17.05.2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

(ESKİ)

Vergi Tutarı (TL)

(YENİ)

Birim

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

 

 

0,8652

 

 

1,3313

 

 

Litre

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

 

 

0,8652

 

 

1,3313

 

 

Litre

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Diğerleri

 

 

0,8652

 

 

1,3313

 

 

Litre

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

 

 

1,0283

 

 

1,5836

 

 

Litre

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

 

 

1,0283

 

 

1,5836

 

 

Litre

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

 

 

1,0283

 

 

1,5836

 

 

Litre

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

 

 

0,7253

 

 

1,2931

 

 

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

 

0,7253

 

1,2931

 

Litre

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

Propan

0,2810

0,8107

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

Bütan

0,2810

0,8107

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

Diğerleri

0,2810

 

 

0,2810

0,8107

 

 

0,2810

Kilogram

 

 

Kilogram

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

Propan

0,2810

0,8107

Kilogram

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

Bütan

0,2810

0,8107

Kilogram

Document

Sirküler sayı: 2021/112
Sirküler sayı: 2021/112