7326 Sayılı Kanun Kapsamında Sgk Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

7326 sayılı Kanun kapsamında alacakların yapılandırılmasına dair 09.06.2021 – 2021/138 sayılı sirkülerimizde, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına dair ise 10.06.2021 – 2021/140 sayılı sirkülerimizde açıklamalar yapılmıştır.

SGK tarafından 7326 sayılı Kanun kapsamında Kurum alacaklarının yapılandırılmasına dair yayınlanan Genelgeye sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/143
Sirküler Sayı: 2021/143