Sirküler Sayı: 2021/136

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nda e-defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

2021 YILI E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE AKTARIM ZAMANLARI

 

E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nda 2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden

15. günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  

AYLIK / 3 AYLIK SEÇENEĞİ

 

DÖNEM

 

AKTARIM ZAMANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLIK YÜKLEME

TERCİHİNDE BULUNANLAR

2021/Ocak

17 Mayıs 2021 tarihine kadar

2021/Şubat

15 Haziran 2021 tarihine kadar

2021/Mart

16 Temmuz 2021 tarihine kadar

2021/Nisan

16 Ağustos 2021 tarihine kadar

2021/Mayıs

15 Eylül 2021 tarihine kadar

2021/Haziran

15 Ekim 2021 tarihine kadar

2021/Temmuz

15 Kasım 2021 tarihine kadar

2021/Ağustos

15 Aralık 2021 tarihine kadar

2021/Eylül

17 Ocak 2022 tarihine kadar

2021/Ekim

15 Şubat 2022 tarihine kadar

2021/Kasım

15 Mart 2022 tarihine kadar

2021/Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2022 tarihine kadar

2021/Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

16 Mayıs 2022 tarihine kadar

 

 

 

 

3 AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE

BULUNANLAR

2021/Ocak-Şubat-Mart

15 Haziran 2021 tarihine kadar

2021/Nisan-Mayıs-Haziran

15 Eylül 2021 tarihine kadar

2021/Temmuz-Ağustos-Eylül

15 Aralık 2021 tarihine kadar

2021/Ekim-Kasım-Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

 

15 Nisan 2022 tarihine kadar

2021/Ekim-Kasım-Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

 

16 Mayıs 2022 tarihine kadar

 

Tabloda e-defterlerini oluşturma ve berat yükleme işleminde “aylık” tercihte bulunanların Şubat ayı e-defter ve berat dosyalarının ikincil nüshalarını 15.06.2021 tarihine kadar, “üç aylık” yükleme tercihinde bulunanların ise Ocak-Şubat-Mart ayları e-defter ve berat dosyalarını ikincil nüshalarını 15.06.2021 tarihine kadar sisteme yüklemiş olmaları gerektiğine dair belirleme yapılmıştır.

 

Bununla birlikte kılavuzda “Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanacak sirküler ile e- defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15. günün sonu (resmî tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bilindiği üzere, 27.05.2021 tarihli 135 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 31.05.2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi  ile  aynı  sürede  Gelir  İdaresi  Başkanlığı  Bilgi  İşlem  Sistemine  yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 07.06.2021 günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Buna göre, 135 No.lı VUK Sirküleri uyarınca;

-     Aylık yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin Şubat/2021 dönemine ilişkin e- defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 07.06.2021 günü sonuna kadar,

-     Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde mükelleflerin Ocak-Şubat- Mart/2021 dönemine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 07.06.2021 günü sonuna kadar;

uzatılmış olmaktadır.

Buna bağlı olarak, e-defterlerini oluşturma ve berat yükleme işleminde “aylık” tercihte bulunanların Şubat ayı e-defter ve berat dosyalarının ikincil nüshalarını, “üç aylık” yükleme tercihinde bulunanların ise Ocak-Şubat-Mart ayları e-defter ve berat dosyalarının ikincil nüshalarını 07.06.2021 tarihini takip eden 15. gün sonuna kadar, yani 22.06.2021 günü sonuna kadar sisteme yüklemiş olmaları gerekmektedir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/136
Sirküler Sayı: 2021/136