Sirküler Sayı: 2021/126

01.06.2021 tarih ve 31438 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21.04.2017 tarihinde Paris’te imzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın yürürlük tarihi, “Vergi Konularında Karşılıklı Yardımlaşma Sözleşmesinin 28/6. Maddesi uyarınca en erken 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerinde uygulanmak üzere 03.02.2020 olarak tespit edilmiştir.

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik Beyanla Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı hakkında 14/01/2020 – 2020/36 sayılı sirkülerimizde, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Rehberi hakkında ise 27/08/2020 – 2020/208 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin prosedür tamamlanmış bulunmaktadır.

Her ne kadar Türkiye Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişiminin 2019 vergilendirme döneminde başlayacağını belirtilmiş ise de anlaşmaya taraf diğer ülkelerin söz konusu bilgi değişimini hangi vergilendirme dönemi için yapacağının ilgili ülkelerin kararına bağlı bulunduğunu belirtmek isteriz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/126
Sirküler Sayı: 2021/126