31 Mayıs 2021 Tarihi İtibariyle Biten İndirimli Vergi Uygulamalarına Dair Hatırlatmalar

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Kararları ile bazı işlemlerde uygulanan vergi oranlarında 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) indirim yapılmıştı. Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir karar yayınlanmaması halinde 01.06.2021 tarihinden itibaren belirtilen indirimli oranda vergi uygulamaları son bulacak ve ilgili mevzuatta yer alan oranlar uygulanmaya başlayacaktır.

1. Gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden vergi kesintisinin %20 yerine %10 olarak uygulanması son olarak 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştı. (Düzenleme hakkında 23/12/2020 – 2020/289 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.)

2. Yerli ve yabancı film gösterimlerinde eğlence vergisi oranı 31.05.2021 tarihine kadar %10 yerine %0 olarak tespit edilmişti. (Düzenleme hakkında 23/12/2020 – 2020/290 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.)

3. 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan KDV oranı %18’den %8’e, bazı mal ve hizmetlerde uygulanmakta olan KDV oranı ise %8’den %1’e indirilmişti. (Düzenleme hakkında 23/12/2020 – 2020/287 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.) KDV oranında indirim yapılan teslim ve hizmetler aşağıdaki gibi belirlenmişti:

 

A-KDV Oranı %8 Olarak Belirlenen Teslim ve Hizmetler

a) İşyeri kiralama hizmeti,

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikâh, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerinin ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima v.b.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar v.b.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi v.b.), (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu ara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya  ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p) KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listenin “B-DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24. sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç),

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

s) 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 6 no.lı faslın 0601.20.10.00.11 (Hindiba bitkisi), 0601.20.10.00.12 (Hindiba  kökleri), 0602.10 (Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar), 0602.20 (Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen ağaçlar çalılar – aşılı veya aşısız), 0602.90.10.00.00 (Mantar miselleri), 0602.90.20.00.00 (Ananas fidanı), 0602.90.30.00.00 (Sebze ve çilek fideleri) pozisyonlarında yer alan mallar hariç olmak üzere, 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri (Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; çiçek soğanları, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları).

 

B- KDV Oranı %1 Olarak Belirlenen Teslim ve Hizmetler

 

a) Giriş ücretleri,

Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

 

 

b) Yeme içme hizmetleri

Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

 

c) Geceleme hizmetleri

 

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.).

 

(30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geceleme hizmetlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanmasının süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Düzenleme hakkında 30/04/2021 – 2021/98 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.)

 

4. GVK Geçici 67. Madde kapsamında indirimli stopaj uygulanacak gelirler

01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesine ilişkin olarak stopaj oranlarını düzenleyen 2006/10731 sayılı Kararnamenin geçici 2. ve geçici 3. maddelerinin 31.03.2021 tarihinde biten süreleri 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna göre, mevduat faizleri ve katılım bankası kâr paylarında düşük oranlı tevkifat uygulaması ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda tevkifat oranlarına dair düzenlemenin süresi 31.03.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 

Bu düzenleme hakkında 02/04/2021 – 2021/74 sayılı sirkülerde bilgilendirme yapmıştık.

Document

Sirküler Sayı: 2021/122
Sirküler Sayı: 2021/122