Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Bilindiği üzere Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca, bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılmaktadırlar. 2017 yılında yapılan yasal bir değişiklik ile;

1- Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseseler,

2- Elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller,

3- Gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri,

4- Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler,

sanayi işletmesi olarak kabul edilmişlerdir. Dolayısıyla yukarıda sayılan faaliyetlerde bulunan işletmelerin de Nisan 2021 sonuna kadar yıllık işletme cetvelini, elektronik ortamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

1. Sanayi Sicil Kanunu’nun 2. maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunlu bulunmaktadır. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

2. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmekte olup, söz konusu Sanayi Sicil Belgesinin veriliş tarihi itibarıyla iki yılda bir elektronik ortamda vize ettirilmesi gerekmektedir.  

3. Kanunun 4. maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne) bilgi verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Kanunun 5. maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne) vermek zorundadırlar.

Kendilerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler ise, özel hesap dönemlerinin bitimini takip eden dördüncü ay sonuna kadar söz konusu bildirimi yapmak zorundadırlar.

5. Yükümlülükleri yerine getirmeyen, yanlış veya eksik beyanda bulunan sanayi işletmeleri hakkında kanunun 9. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. 

6. Yanlış beyanda bulunanlara kanunun 11. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

7. Yapılan denetimlerde firma adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi görevli personele ibraz etmeyenlere idari para cezası uygulanacaktır.

Sanayi sicil uygulamasında E-Devlet sistemine geçilmiş olup E-Devlet alanından giriş yapılarak varsa mevcut firmalarınızı “Belge No İle İşletme Getir” menüsünü kullanarak “Kayıtlı İşletmelerim” bölümüne geçilmesi gerekmektedir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/081
Sirküler Sayı: 2021/081