Sirküler Sayı: 2021/070

Finansman gider kısıtlamasına dair tebliğ taslağı yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, 6322 sayılı Kanunla kanunen kabul edilmeyen giderlerin düzenlendiği Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/9. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-(i) maddesine eklenen finansman gider kısıtlaması, finansman gider kısıtlama oranının Cumhurbaşkanı tarafından bugüne kadar belirlenmemesi nedeniyle uygulama alanı bulmamıştı. Ancak söz konusu oran 04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere %10 olarak belirlenmişti. Konu hakkında 05.02.2021 tarih ve 2021/32 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı.

Finansman gider kısıtlaması uygulamasına ilişkin Kurumlar Vergisi Tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunulmuş bulunmaktadır. Söz konusu tebliğin henüz taslak olduğunu ve Resmi Gazete’de yayınlanacağı tarihe kadar değişiklik olabileceğini ayrıca belirtmek isteriz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/070
Sirküler Sayı: 2021/070