Sirküler Sayı: 2021/053

Ülke Bazlı Raporun (Cbcr) Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (Btrans) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır

Bilindiği üzere 1 Seri No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No.lı Tebliğ uyarınca grup gelirleri en az 750 Milyon Avro tutarındaki Çok Uluslu İşletmeler Grubu’nun ülke bazlı raporunu (CbCR) vergi idarelerine sunmaları gerekmektedir.

İlk ülke bazlı rapor için bildirimler 30 Ekim 2020 gününe kadar yapılmış olup, takip eden yıllara ilişkin söz konusu bildirimler ise her yılın Haziran ayı sonuna kadar yapılacaktır. Bu kapsamda bildirim yapan mükelleflerin 31 Aralık 2020 olan Ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulma tarihi daha önce 26 Şubat 2021 tarihine ertelenmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 22.02.2021 tarihinde yayınlanan 3 No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler ile  Ülke Bazlı Raporun BTRANS aracılığıyla gönderilme süreleri bir kez daha uzatılmıştır.

 

  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü,

 

  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü

 

sonuna kadar uzatılmıştır.

Bununla beraber, 2019 hesap dönemi ve 1.1.2019 tarihinden sonra başlayan özel hesap dönemi için “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” 30.10.2020 günü saat 23:59’a kadar İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmiştir. Söz konusu bildirim formunu, belirtilen süreler içinde, İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara ve verildiği tarihteki koşullara uygun şekilde doldurarak İdareye sunan işletmeler tarafından, bu tarihten sonra vuku bulan değişiklikler (ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile raporlayan işletmenin değişmesi durumu dahil) nedeniyle söz konusu bildirim formunun yeniden verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin bir sorunuz olması durumunda her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/053
Sirküler Sayı: 2021/053