Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

19.02.2021 tarih ve 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği süresi 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurmuş olan işyerleri için 31.03.2021 tarihine kadar (bir ay daha) uzatılmıştır.

Kısa çalışma uygulamasına yeni başvuru süresinin 31.01.2021 tarihine, mevcut kısa çalışma ödeneklerinin süresinin ise 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararları hakkında 24/12/2020 – 2020/291 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı.

Document

Sirküler Sayı: 2021/048
Sirküler Sayı: 2021/048