Ülke Bazlı Raporun (CbCR) Gönderileceği Btrans Sistemi Kullanıma Açılmıştır

Bilindiği üzere 1 Seri No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No.lı Tebliğ uyarınca grup gelirleri en az 750 Milyon Avro tutarındaki Çok Uluslu İşletmeler Grubu’nun ülke bazlı raporu (CbCR) vergi idarelerine sunmaları gerekmektedir.

İlk ülke bazlı rapor için bildirimler 30 Ekim 2020 gününe kadar yapılmış olup, takip eden yıllara ilişkin söz konusu bildirimler ise her yılın Haziran ayı sonuna kadar yapılacaktır. Bu kapsamda bildirim yapan mükelleflerin 31 Aralık 2020 olan Ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulma tarihi ise en son 26 Şubat 2021 tarihine ertelenmişti.

Ülke bazlı rapora ilişkin olarak uygun şekilde düzenlenen tablolar, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) uygulamasında yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurup, elektronik ortamda XML formatında gönderilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderim için Başkanlığın www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan BTRANS uygulaması kullanılacaktır. BTRANS uygulamasına giriş için kullanılacak olan şifreler ise vergi mükelleflerine e-mail yoluyla iletilmeye başlanmış olup, mükelleflerden raporlama için gerekli aksiyonların alınması talep edilmektedir. Buna ilaveten ülke bazlı raporun XML v2.0 formatında BTRANS’a yükleneceğine dair mükelleflere ayrıca bilgilendirme yapılmaktadır.  

Bu kapsamda Nihai Ana İşletme/Vekil İşletme’nin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında Ülke Bazlı Raporun Değişimine ilişkin Yetkili Makam Anlaşması yürürlükte olmayan şirketlerin Ülke Bazlı Raporu BTRANS’a yüklemeleri gerekmektedir. Buna karşın daha önce Yetkili Makam Anlaşmasının yürürlükte olmaması sebebiyle bildirimde bulunmuş ancak sonraki dönemde anlaşmanın yürürlüğe girmesi dolayısıyla bildirimini güncellemiş olan mükelleflere, BTRANS sistemini kullanmayacak olmaları nedeni ile, BTRANS şifrelerinin iptali ile ilgili iptal dilekçelerini Gelir İdaresi Başkanlığı’na göndermeleri gerektiği konusunda idarece  bilgilendirilme yapılmaktadır.

Bu sebeple sistemi kullanmayacak olan mükelleflerin iptal dilekçelerini kendilerine şifre bilgilendirmesi yapan yetkililere ve Başkanlığın Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerektiğini belirtmek isteriz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/047
Sirküler Sayı: 2021/047