Sirküler Sayı: 2021/044

E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusunda, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlık Bilgi İşlem Sistemlerine gönderim işlemi sırasında “e-Defter Saklama Programında” “Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı alan mükellefler (ilgili dönem e-Defterlerini www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan “e-Defter Görüntüleyici Programı” ile kontrol etmeleri ve program tarafından üretilen “Durum Raporu”nda e-Defterler ile ilişkili berat dosyalarında imza hatası almadıkları durumda) ile “Counter Signature Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı alan mükelleflerin e-Defter Saklama Programının https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinde yayınlanan e-DefterBildirimV2.4_Prod.exe versiyonunu indirmeleri ve yeni versiyonu kurmadan önce sistemlerinde yüklü olan eski versiyonları kaldırdıktan sonra kurulum işlemini tamamlamaları ve söz konusu hataları alan paketleri “e-Defter Saklama Kılavuzu” nda açıklanan süreler içinde göndermeleri gerektiği; “Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” ve “Counter Signature Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı almayan mükelleflerin ise versiyon güncelleme işlemi yapmalarına gerek bulunmadığı açıklanmıştır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/044
Sirküler Sayı: 2021/044