Hamiline Pay Senetleri Çıkarmış Olan Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Hakkında Hatırlatma

Bilindiği üzere 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda, hamiline yazılı pay senetlerinin 01.04.2021 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

Düzenleme kapsamında hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilen kimseler, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan haklarını kullanabileceklerdir.

Bu çerçevede 01.04.2021 tarihinden sonra genel kurul toplantısı yapılmasını gerektiren bir hususun bulunması halinde, söz konusu düzenleme gereği genel kurul toplantısının ancak Merkezi Kayıt Kuruluşu’na gerekli bildirimin yapılması akabinde mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Hamiline pay senetleri ile ilgili detaylı açıklamalara 2021/004 sayılı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/039
Sirküler Sayı: 2021/039