Sirküler Sayı: 2021/018

E-DEFTER BERAT DOSYALARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere 1 Sıra No'lı Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No'lı Elektronik Defter Tebliği ile, aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile, geçici vergi dönemi itibarı ile berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin bu tercihlerini 31.01.2021 tarihine kadar mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapabilecekleri açıklanmıştır. Ayrıca yapılan bu tercih 31.01.2021 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilecektir. Ancak bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2021/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerden tercihlerini 31.01.2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler ise 2021 hesap dönemi berat dosyaları için aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

Bu çerçevede e-defter berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine yüklenme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Dönem

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Ocak

Nisan ayı sonu

Ocak-Şubat-Mart

Mayıs ayı sonu

Şubat

Mayıs ayı sonu

Mart

Haziran ayı sonu

Nisan

Temmuz ayı sonu

Nisan-Mayıs-Haziran

Ağustos ayı sonu

Mayıs

Ağustos ayı sonu

Haziran

Eylül ayı sonu

Temmuz

Ekim ayı sonu

Temmuz-Ağustos-Eylül

Kasım ayı sonu

Ağustos

Kasım ayı sonu

Eylül

Aralık ayı sonu

Ekim

Ocak ayı sonu

Ekim-Kasım-Aralık

Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar

Kasım

Şubat ayı sonu

Aralık

Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

 

Document

Sirküler Sayı: 2021/018

Sirküler Sayı: 2021/018