Sirküler Sayı: 2021/015

OCAK-ŞUBAT-MART/2020 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI İKİNCİL KOPYALARININ BAŞKANLIK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE YÜKLENME SÜRESİ 15 OCAK 2021 TARİHİNDEN 05 ŞUBAT 2021 TARİHİNE UZATILMASI HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 07.01.2021 tarihinde yapılan duyuruda, e-defter ve berat dosyaları ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine yüklenmesi ile ilgili olarak güncelleme yapıldığı ve mükelleflerin yeni uygulamayı indirerek kurmaları gerektiğine dair açıklamalar yapılmıştır (08/01/2021 – 2021/14 sayılı sirküler).

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan 08.01.2021 tarihli duyuruda ise;

  • Söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde olunması,
  • Bu süreçte gerek Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde gerekse de mükellefler ile meslek mensuplarının bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması,
  • Uygulamanın kullanımının mükelleflerce yeterince tecrübe edilebilmesinin sağlanması,
  • Ayrıca meslek odalarından ve meslek mensuplarından gelen taleplerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde,

herhangi bir mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihinin (15.01.2021), Ocak/2021 ayındaki beyanname ve ödeme tarihleri de dikkate alınarak 05.02.2021 tarihine uzatılmasının uygun olacağının değerlendirildiği ve bu bağlamda söz konusu kılavuzda güncelleme yapılmasının uygun görüldüğü açıklanmıştır.

Duyuruda ayrıca, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerin, son gün ve günleri beklemeden yükleme işlemlerine ivedilikle başlamalarının, süresinde yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından büyük önem arz ettiği belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

EK

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/015
Sirküler Sayı: 2021/015