Sirküler Sayı: 2021/012

UKRAYNA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGI KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENMİŞTİR

07.01.2021 tarih ve 31357 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 3412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün yürürlük tarihi 30.11.2020 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Protokol hakkında 15/04/2020 tarih - 2020/118 ve 29/09/2020 tarih – 2020/231 sayılı sirkülerlerimizde detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK

3412 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/012
Sirküler Sayı: 2021/012