01.01.2021–30.06.2021 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2021 tarih ve 27998389-010.06.02-11638 sayılı Genelgesi ile, 01.01.2021 – 30.06.2021 döneminde geçerli olacak memur maaş katsayıları belirlenmiştir.

 

01.01.2021 - 30.06.2021

Aylık katsayı

0,165786

Taban aylığı katsayısı

2,594917

 

Buna göre, 01.01.2021 – 30.06.2021 döneminde gelir vergisinden istisna olacak kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı:

 

01.01.2021 – 30.06.2021

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı

7.638,96

 

Gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarı:

 

01.01.2021 - 30.06.2021

6 yaşından büyük her çocuk için (aylık)

41,45

0 - 6 yaş arası her çocuk için (aylık)

82,89

 Saygılarımızla,

 DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2021 tarih ve 27998389-010.06.02-11638 sayılı Genelgesi

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/011
Sirküler Sayı: 2021/011