Sirküler Sayı: 2021/009

2020 TAKVİM YILI İÇİNDE İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLI OLUŞAN VE MAHSUBEN İADESİ TALEP EDİLEN ANCAK YIL İÇİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞMEYEN TUTARLARIN EN GEÇ 2021 OCAK KDV BEYANNAMESİNDE İLGİLİ SATIRA YAZILARAK DEVREDEN KDV OLARAK DİKKATE ALINMASI GEREKMEKTEDİR

Bilindiği üzere indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yıl içerisinde iadesi talep edilen tutarlar, iadenin talep edildiği vergilendirme döneminde devreden vergi tutarından çıkarılarak 406 kodlu satırda beyan edilmektedir. Bu konuda KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/B.3.5.1 numaralı ve “Yılı İçinde İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi” başlıklı kısmında “yılı içindeki iade taleplerinde “İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığındaki "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 406 kodlu satır seçilecek, satırın "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütunu ile "İadeye Konu Olan KDV" sütununa Tebliğin (III/B-3.1.2.) bölümüne göre belirlenen iade tutarı yazılır.” açıklaması yer almaktadır

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/B.3.5.3 numaralı ve “Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi” başlıklı bölümünde ise “İadesi talep edilen tutarlar, iadenin talep edildiği dönemde “devreden vergi” tutarından çıkarılır. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yıl içerisinde mahsuben iadesi talep edilen tutarların da iadenin talep edildiği vergilendirme döneminde devreden vergi tutarından çıkarılması gerekmektedir. Bu şekilde devreden vergi tutarından çıkarılıp mahsuben iadesi talep edilen tutarlardan iadesi gerçekleşmeyen tutarlar, en erken izleyen vergilendirme dönemine; en geç izleyen yılın Ocak vergilendirme 

dönemine ait beyannamede, “İndirimler” kulakçığı altında bu amaçla ihdas edilen

106 No.lu “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle yeniden devreden KDV tutarlarına dahil edilir ve daha sonraki iade taleplerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu şekilde iadesi gerçekleşmeyen tutarların devreden KDV hesabına dâhil edilmesi, söz konusu tutarlar itibarıyla iade talebinden vazgeçildiğini gösterir.” açıklaması yer almaktadır

Aynı bölümde aşağıdaki örneğe yer verilmiştir:

“Örnek: Müteahhitlik faaliyetinde bulunan (M) firması, 2011 yılının Haziran ve Ağustos vergilendirme dönemlerinde 150 m²’nin altında konut teslimlerinde bulunmuştur. İndirimli orana tabi söz konusu teslimleri nedeniyle yüklendiği ancak indirim yoluyla telafi edemediği tutarı, bu bölümdeki açıklamalara göre hesaplamış ve 2011 yılı için belirlenen alt sınır olan 14.300 TL’nı düştükten sonra kalan 190.000 TL’lik tutarın mahsuben iadesini Ağustos/2011 vergilendirme döneminde talep etmiştir. Bu tutarın

152.000 TL’lık kısmı, Eylül 2011 döneminde vergi borçlarına mahsuben iade edilmiştir.

Dolayısıyla mükellefin yılı içinde mahsuben iadesini talep ettiği 190.000 TL, iadenin talep edildiği Ağustos/2011 vergilendirme döneminde devreden vergi tutarından çıkarılmıştır. Bu durumda mahsuben iadesi talep edilip devreden vergi tutarından çıkarılmakla beraber mahsuben iadesi gerçekleşmeyen 38.000 TL’lik tutar, en erken Eylül/2011 dönemine, en geç 2012 yılının Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İndirimler” kulakçığı altındaki 106 No.lu “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin iade hesaplarında dikkate alınmak üzere yeniden devreden KDV tutarlarına dâhil edilecektir”.

Mükelleflerin Ocak 2021 dönemine ilişkin olarak verecekleri KDV beyannamelerinde, 2020 takvim yılı içerisindeki indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle yıl içerisinde iade talebinde bulunup da mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarları, en geç 2021 Ocak dönemi KDV beyannamesinde 106 numaralı satırda göstererek beyan etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Devreden KDV tutarına dahil edilen bu tutarlar, yıllık iade uygulaması kapsamında yeniden iade konusu yapılabilecektir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/B.3.4.6 numaralı ve “Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin İade Talepleri” başlıklı kısmında yer alan “Kazancın tespiti yönünden kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan gelir ya da kurumlar vergisi mükelleflerince, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ancak işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla giderilemeyen ve yılı içinde de mahsubu yapılamayan vergilerin bu mükelleflere nakden iadesi, takvim yılı esasına göre yerine getirilecektir” düzenlemesi gereği, indirimli orana tabi işlemleri nedeniyle mahsuben KDV iadesi talebinde bulunan ancak yıl içinde kısmen mahsubu yapılamayan iade alacakları bulunan özel hesap dönemine tabi mükellefler de yukarıda yer verilen işlemleri Ocak 2021 KDV beyannamelerinde yapacaklardır.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

 

Sadiye GÖNÜLKIRMAZ

Mazars Denge, KDV İade, Ortak

sgonulkırmaz@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/009
Sirküler Sayı: 2021/009