Sirküler Sayı: 2021/007

2020 YILI OCAK, ŞUBAT VE MART AYLARINA AİT E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ 15 OCAK 2021 TARİHİNE KADAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR

E-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına dair 25/04/2020 tarih 2020/131 ve 14/10/2020 tarih  2020/247 sayılı sirkülerlerimizde açıklamalar yapılmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nda e-defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre 2020 yılı e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları aşağıdaki gibi olacaktır. Mükellefler aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman ilgili dosyaları yüklemekte serbest olacaklardır.

DÖNEM

AKTARIM ZAMANI

2020 / Ocak-Şubat-Mart

15 Ocak 2021 tarihine kadar

2020 / Nisan-Mayıs-Haziran

15 Şubat 2021 tarihine kadar

2020 / Temmuz-Ağustos-Eylül

15 Mart 2021 tarihine kadar

2020 / Ekim-Kasım

15 Nisan 2021 tarihine kadar

2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2021 tarihine kadar

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

17 Mayıs 2021 tarihine kadar

Bu çerçevede 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemleri e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine aktarılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/007
Sirküler Sayı: 2021/007