Sirküler Sayı: 2020/316

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7256 SAYILI KANUNDA BELİRLENEN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ BİR AY UZATILMIŞTIR

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

7256 sayılı 3. maddesine göre, Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31.1.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28.2.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

şarttır.

3343 sayıl Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanunun 3. maddesinde yer verilen yukarıdaki başvuru tarihleri ile ilk taksit ödeme süreleri, belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. Buna göre, örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na olan borçların yapılandırılmasında başvuru tarihi (31.01.2021 tarihinin Pazar günü olması nedeniyle) 01.02.2021, ilk taksit ödeme süresi ise (28.02.2021 tarihinin Pazar günü olması nedeniyle) 01.03.2021 tarihi olacaktır.

7256 sayılı Kanunun “Diğer hükümler” başlıklı 4. maddesinde de çeşitli kurum ve kuruluşlara olan borçların yapılandırılmasına dair düzenlemelere yer verilmiştir. 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanunun 4. Maddesinde yer verilen başvuru tarihleri ile ilk taksit ödeme süreleri de (4. Maddenin 13 ve 14. fıkralarında yer alan süreler hariç), ilgili maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

3343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/316
Sirküler Sayı: 2020/316