2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET TUTARI İLAN EDİLMİŞTİR

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı tespit ve ilan edilmiştir. Buna göre, 2021 yılında geçerli olacak BRÜT asgari ücret tutarı aşağıdaki gibidir.

01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı

 

01.01.2021 – 31.12.2021

Günlük

Aylık

119,25 TL

3.577,50 TL

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/307

Sirküler Sayı: 2020/307