Sirküler Sayı: 2020/304

01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN KONUTLAR İLE İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 53 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2021 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.

Sirkülerimize ulaşmak için dokümanlar bölümüne göz atınız.

Document

Sirküler Sayı: 2020/304

Sirküler Sayı: 2020/304