2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU’NDAKİ HAD VE TUTARLAR TESPİT VE İLAN EDİLMİŞTİR

29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 522 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak had ve tutarlar tespit ve ilan edilmiştir. 

2021 yılı için geçerli olacak had ve tutarlara sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

EK:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/301

Sirküler Sayı: 2020/301