FİLM GÖSTERİMLERİNDE UYGULANACAK EĞLENCE VERGİSİ ORANI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9.12.1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 1- Bu Kararın 1 inci maddesiyle yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31.5.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere %0 olarak tespit edilmiştir.”

 

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK

3320 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

  

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

 

Document

Sirküler Sayı: 2020/290

Sirküler Sayı: 2020/290