31.05.2021 TARİHİNE KADAR KİRA ÖDEMELERİNDE %10 STOPAJ ORANI UYGULANACAKTIR

Bilindiği üzere 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde vergi kesintisi oranı %20’den %10’a indirilmişti. Oran indirimi 31.12.2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılacak ödemeler için geçerli olacaktı.

2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranlarını düzenleyen 2009/14592 sayılı Kararnamenin birinci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.

Madde metinlerini incelemek için sirkülerimize göz atınız.

Document

Sirküler Sayı: 2020/289

Sirküler Sayı: 2020/289