Sirküler Sayı: 2020/288

TÜRKİYE’NİN ÜLKE BAZLI RAPORLAMA KAPSAMINDA OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ YAPABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN YETKİLİ MAKAM ANLAŞMALARININ LİSTESİ ÜLKELER BAZINDA OECD’NİN İNTERNET SİTESİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

Bilindiği üzere OECD’nin Vergi Matrahı Aşındırması ve Kar Aktarımı’nı (BEPS) önlemeye ilişkin 13 numaralı eylem planı kapsamında yer alan Ülke Bazlı Raporlama  (Country by Country Reporting - CBCR)  Türkiye’de ilk olarak 2019 hesap dönemi için ve 26.02.2021 tarihine kadar hazırlanıp Türk Vergi İdaresine beyan edilecektir.

Türkiye’nin ülke bazlı raporun otomatik değişimine imkân veren Yetkili Makam Anlaşması olan CBC MCAA’nın (CbC Multilateral Competent Authority Agreement) imza tarafı olduğu beyanı 1 Ekim 2020 tarihinde onaylanmış; ancak Yetkili Makam Anlaşması içinde yer alan bazı bildirimlerin henüz tamamlanmaması nedeniyle yürürlüğe girmemişti. 22.12.2020 tarihi itibariyle, OECD’in internet sitesindeki ilgili bölümde yapılan (https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm) güncellemeye göre, Türkiye’nin ülke bazlı raporlama kapsamında Yetkili Makam Anlaşması yürürlüğe giren ve bilgi değişimi yapabileceği ülkelerin listesi açıklanmıştır.

Bu kapsamda Türkiye’den (38 ülke) ve/veya Türkiye’ye (48 ülke) otomatik bilgi değişimi yapabilecek ülkelerin listesini sirkülerimizde bulabilirsiniz.

Document

Sirküler Sayı: 2020/288

Sirküler Sayı: 2020/288