Sirküler Sayı: 2020/286

TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI ANKARA’DA İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın 17 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da imzalandığına dair Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuruda, Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi ELVAN ile Irak adına Planlama Bakanı Sayın Khalid Battal NAJİM tarafından imzalanan bu Anlaşma ile her iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve Irak’ın daha cazip hale getirilmesinin amaçlandığı ve Anlaşma’nın iki ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği, bu Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmekte olduğu, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kâr payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli oranlarla sınırlandırıldığı, ayrıca diğer ülkede 12 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesinin öngörüldüğü belirtilmiştir.  

Türkiye’nin, imzalanan bu anlaşma ile bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 95’e ulaşmış olup, bunlardan 85’i yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/286

Sirküler Sayı: 2020/286