Sirküler Sayı: 2020/285

İLK ÜLKE BAZLI RAPORUN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TRANSFER SİSTEMİ (BTRANS) ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİNE
İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.12.2020 tarih ve TF-2/2020-1 sayılı 2 No’lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler ile, ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu çerçevede;

 

  • 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı rapor ile
  • Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin 31 Ocak 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun

 

BTRANS aracılığıyla 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar gönderilmesi gerekmektedir. Öte yandan, Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı rapor, 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtildiği gibi, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

2 Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

 

Gökçe Gücüyener

SMMM

Mazars Denge, Transfer Fiyatlandırması, Ortak

ggucuyener@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/285

Sirküler Sayı: 2020/285