''Mükellefler Tarafından Nisan, Mayıs Ve Haziran Aylarında Ödenmesi Gereken Sigorta Primlerinin Ödeme Süreleri Ertelenmiştir"

Konu: "Mücbir Sebep Kapsamında Görülen Mükellefler Tarafından Nisan, Mayıs Ve Haziran Aylarında Ödenmesi Gereken Sigorta Primlerinin Ödeme Süreleri Ertelenmiştir"

518 No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler belirlenmiştir. Söz konusu tebliğ hakkında 25.03.2020 tarih ve 2020/99 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştır.

518 No.lı VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler paralelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nca alınan 26.03.2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar ile mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödenmesi gereken sigorta primleri ertelenmiş ve yine aynı tebliğde yer verildiği üzere, sokağa çıkma yasağı kapsamına alınmış olan 65 yaş ve üstünde olanlar ile kronik rahatsızlığı olanların, sokağa çıkma yasağı süresince tahakkuk edecek primlerinin ödenme süreleri ertelenmiştir.

1. 4/A KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARA AİT SİGORTA PRİMLERİ

Mücbir sebep kapsamında kabul edilen mükelleflere ait işyerlerinde çalışan 4/a kapsamında sigortalılara ait sigorta primleri erteleme kapsamına alınmıştır. Buna göre; Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere, Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

-Alışveriş merkezleri dahil perakende,

-Sağlık hizmetleri,

-Mobilya imalatı,

-Demir çelik ve metal sanayii,

-Madencilik ve taş ocakçılığı,

-Bina inşaat hizmetleri,

-Endüstriyel mutfak imalatı,

-Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,

-Araç kiralama,

- Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,

-Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,

-Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayıncılık faaliyetleri,

-Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,

-Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,

-Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,

-Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektöründe faaliyette bulunan mükellefler,

-Ana faaliyet alanı itibarı ile İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulanan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı kanunun 4/a kapsamında sigortalılara ait sigorta primleri erteleme kapsamına alınmıştır.

2. 4/B KAPSAMINDA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ

Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,

- Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların,

- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanların,

- Tarımsal faaliyette bulunanların,

- Tüzel kişilikleri

518 No.lı VUK Genel Tebliğinde belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının, 5510 sayılı kanunun 4/b kapsamındaki sigorta primleri erteleme kapsamına alınmıştır.

3. ERTELENEN PRİM ÖDEME SÜRELERİ

- 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 tarihine,

- 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,

- 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

4. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR

Bilindiği üzere, 4/a kapsamında çalıştırılan sigortalılar için işverenler tarafından her ay aylık prim ve hizmet belgesi verilmektedir. 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

Dolayısıyla, Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ait aylık prim ve hizmet belgeleri normal yasal süresi içinde verilmeye devam edilecek, bu bildirimler üzerine tahakkuk edecek primlerin ödenme süreleri ise yukarıda açıklanan şekilde ertelenecektir. Bununla birlikte, Kurum Başkanı tarafından bu konuda herhangi bir tasarrufta bulunulması halinde söz konusu belge ve beyannamelerin verilme süreleri de ertelenebilecektir.

4.1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

2020/99 sayılı sirkülerimizde de yer verildiği üzere, eğer yeni bir süre uzatımı daha olmaz ise Nisan ayında aylık prim hizmet belgesi değil Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin ilgili dönemlerde vergi tevkifatlarını beyan etme süreleri 27.07.2020 tarihine ertelenmiştir. Ancak SGK tarafından alınan karara göre 4/a kapsamında çalıştırılan sigortalılar için hesaplanan sigorta primlerinin normal yasal süresi içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Basına yansıyan açıklamalardan mart ayına ertelenen Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesine geçiş uygulamasının tekrar ertelenmesinin gündemde olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede SGK primlerinin eskiden olduğu gibi bildirge yolu ile verilmeye devam edileceği anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu uygulamaya geçilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ertelemeye ilişkin bir açıklama yapmasını beklediğimizi belirtmek isteriz.

5. SÜRE UZATIMLARININ TABLO HALİNDE GÖSTERİMİ

4/a kapsamında çalıştırılan sigortalıların sigorta primleri: 2020/Mart Dönemi  Sigorta Bildirgelerinin Verilmesi Süresi: 24.04.2020 Tahakkuk Edecek Primlerin Normal Ödeme Süresi: 30.04.2020 Uzayan Ödeme Süresi: 02.11.2020

4/a kapsamında çalıştırılan sigortalıların sigorta primleri:2020/Nisan Dönemi Sigorta Bildirgelerinin Verilmesi Süresi:27.05.2020 Tahakkuk Edecek Primlerin Normal Ödeme Süresi:01.06.2020  Uzayan Ödeme Süresi:30.11.2020

4/a kapsamında çalıştırılan sigortalıların sigorta primleri:2020/Mayıs Dönemi Sigorta Bildirgelerinin Verilmesi Süresi:23.06.2020 Tahakkuk Edecek Primlerin Normal Ödeme Süresi:30.06.2020 Uzayan Ödeme Süresi:31.12.2020

4/b kapsamında sigortalıların sigorta primleri:2020/Mart Dönemi Normal Ödeme Süresi:30.04.2020 Uzayan Ödeme Süresi:02.11.2020

4/b kapsamında sigortalıların sigorta primleri:2020/Nisan Dönemi Normal Ödeme Süresi: 01.06.2020 Uzayan Ödeme Süresi:30.11.2020

4/b kapsamında sigortalıların sigorta primleri:2020/Mayıs Dönemi Normal Ödeme Süresi:30.06.2020 Uzayan Ödeme Süresi:31.12.2020

6. 65 YAŞINI DOLDURMUŞ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARIN (SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDA OLANLARIN) SİGORTA PRİMLERİ

T.C. İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler uyarınca isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b kapsamındaki sigortalılar ve 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler, ve - 22.03.2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,

- Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelenmiştir. 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverene ve 4/b kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulama neticesinde merkezden otomatik olarak yapılacaktır. İşverenlerin/sigortalıların 65 yasından büyük olup olmadığı 22.03.2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır.

Kronik rahatsızlığı bulunan işverenlere ve 4/b kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının T.C. kimlik numarası ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek 1-a kapsamındaki kişiler arasında olup olmadığına ilişkin yapılacak çapraz sorgulama neticesinde merkezden otomatik olarak yapılacaktır.

İşverenlerin/sigortalıların kronik rahatsızlığının olup olmadığı 22.03.2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır. 65 yasını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverene/sigortalıya ilişkin erteleme başlangıç ayı/dönemi 2020/Şubat olarak kabul edilecek, bitiş ayı/dönemi ise sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna denk gelen ay/dönem olacaktır.

7. KAPSAM DAHİLİNDE OLUNUP OLUNMADIĞININ KONTROL EDİLMESİ VE İTİRAZ OLANAKLARI

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayınlanacak olup, işverenler listede yer alıp almadıklarını buradan kontrol edebileceklerdir. İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır.

Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuruda bulunacaklardır. Yapılan itirazlar üzerine veya incelemeler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca erteleme kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerde ekleme ve çıkarma işlemi yapılması halinde veya sektörel NACE REV 2 kodunun doğru olmasına rağmen Kurumca belirlenen ertelenen işyeri listesinde olmadığı yönündeki itirazlar sonucunda, erteleme kapsamında işyeri listesinde güncelleme yapılacaktır.

Yapılan güncelleme sonucunda belirtilen işyeri erteleme kapsamına alınabilecek veya erteleme kapsamından çıkarılabilecektir. 4/b kapsamında sigortalı olanlardan erteleme kapsamında yer alanlar GÜVENCE uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir. Sigortalılardan erteleme kapsamında olması gerektiği halde olmadığını iddia edenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, erteleme kapsamında olmasına karar verilen sigortalıların erteleme girişleri GÜVENCE uygulaması üzerinden manuel olarak yapılacaktır.

8. ERTELEME YAPILAN AYLARDA SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANILMASI

Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin ertelenen borçlar dışında borçların bulunmaması, borçların olması halinde ilgili kanunlar gereğince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması ve taksitlendirme veya yapılandırmaların devam etmesi ve ilgili teşvik kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, erteleme yapılan aylarda teşviklerden yararlanılacak, ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

Ayrıca, 2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri bakımından da, asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarının sağlanması ve erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin tahakkukları dışında borcu olmaması kaydıyla prim ertelemesi yapılan aylarda asgari ücret destekleri oluşturulacak, ancak ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri alınacak şekilde ilgili dönemlere borç oluşturulacaktır.

9. EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRILANLAR 5510 sayılı Kanunun Ek-9. maddesine göre ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler için herhangi bir erteleme işlemi yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

EK: - SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 02.04.2020 tarih ve 1592363- 010.07.01-E.5157380 sayılı Genel Yazısı - Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.