Sirküler Sayı:2020/245

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN ŞİRKETLERİN 2020 HESAP DÖNEMİNDE DENETİME TABİ OLUP OLMADIKLARINI SORGULAYABİLECEKLERİ SİSTEM KULLANIMA AÇILMIŞTIR

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kurumun internet sitesinde yayınlanan duyuruda, 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2020 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen şirketlerin sorgulanabileceği sistemin kullanıma açıldığı belirtilmiştir.

Ancak söz konusu sorgulama sonuçlarının bilgi amaçlı olduğu, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermediği, yapılacak sorgulamaların, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermekte olduğu, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmediği, bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmadığı, yukarıda atıf yapılan kararda yer alan ölçütler ve karara ekli listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğunun asıl olarak şirketin kendisine ait olduğu belirtilmiştir.

Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2020 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir. Bağımsız denetime tabi olma şartlarının sağlanıp sağlanmadığı konusunda şirketlerin yasal düzenlemeleri dikkate alarak değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.

Sisteme ulaşmak için tıklayınız .

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

EK:

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Duyurusu 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/245

Sirküler Sayı: 2020/245