Sirküler Sayı: 2020/243

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3064 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır.

Söz konusu karar ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

-       İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verme yetkisi Ekonomi Bakanlığı’ndan alınıp Ticaret Bakanlığı’na bırakılmıştır.

-       Hususi Damgalı Pasaportun geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır.

-       Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportlarını derhal iade etmeleri ve ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yapmaları gerekmektedir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl süre ile hususi damgalı pasaport verilmeyecektir. Düzenlemeden önce bu süre on yıl idi.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3064 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/243

Sirküler Sayı: 2020/243