1 SERİ NO.LI TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI İLE İLGİLİ SİRKÜLER

Konu: 1 SERİ NO.LI TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4 SERİ NO.LI TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

Bilindiği üzere 25.02.2020 tarih ve 31050 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Türkiye Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) 13 numaralı eylem planında yer alan transfer fiyatlandırması raporlama standartları çerçevesinde düzenleme yapılmıştı. Bu defa söz konusu karar ile ilgili olarak 1 Seri No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No.lı Tebliğ yayınlanmıştır.

Tebliğ ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) 13 numaralı eylem planında düzenlenmiş olan ve OECD Transfer Fiyatlandırması Rehber’ine de giren üç aşamalı raporlama standartlarına ilişkin (Ülke Bazlı Raporlama, Genel Rapor ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu) detaylara yer verilmiştir. Ayrıca tebliğde, ilişkili kişi tanımında farklı yorumlanabilen “%10 ortaklık payı” kavramına verilen örnekler ile açıklık getirilmiştir.

Tebliğde yer verilen önemli konu başlıkları ve açıklamaları "Sirküler Sayı: 2020/222" sirkülerimizde aşağıda bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

1 Seri No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4 Seri No.lı Tebliğ

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Gökçe GÜCÜYENER

Transfer Pricing, Partner

Mazars/Denge Transfer Fiyatlandırması Departmanı

ggucuyener@mazarsdenge.com.tr

Document

SİRKÜLER Sayı: 2020/222 - 1 SERİ NO.LI TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR...

SİRKÜLER Sayı: 2020/222 - 1 SERİ NO.LI TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4 SERİ NO.LI TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR