EMLAK VERGİSİNE ESAS OLMAK ÜZERE 2021 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENMİŞTİR

Konu: EMLAK VERGİSİNE ESAS OLMAK ÜZERE 2021 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENMİŞTİR

01.09.2020 tarih ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 77 Seri No.lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

77 Seri No.lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

 (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/221 - EMLAK VERGİSİNE ESAS OLMAK ÜZERE 2021 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENMİŞTİR

Sirküler Sayı: 2020/221 - EMLAK VERGİSİNE ESAS OLMAK ÜZERE 2021 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENMİŞTİR