İHRACAT BEDELLERİYLE İLGİLİ SİRKÜLER

Konu: İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE GÖRE İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLEBİLECEĞİ ÖDEME ŞEKİLLERİ ARASINDAN BANKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BPO) ÇIKARILMIŞTIR

28.08.2020 tarih ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)”in 3. maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik öncesi madde metni:                         Değişiklik öncesi madde metni:

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

 

MADDE 3 – (1) Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.

 

(2) İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.

 

a)  Akreditifli Ödeme,

b)  Vesaik Mukabili Ödeme,

c)  Mal Mukabili Ödeme,

d)  Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,

e)  Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,

f)  Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,

g)  Peşin Ödeme.

ğ) Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)

 

(3)  İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır. Ancak, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

 

(4)   İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

 

MADDE 3 – (1) Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.

 

(2) İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.

 

a)  Akreditifli Ödeme,

b)  Vesaik Mukabili Ödeme,

c)  Mal Mukabili Ödeme,

d)  Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,

e)  Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,

f)  Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,

g)  Peşin Ödeme.

ğ) …………………

 

(3)  İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır. Ancak, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

 

(4)   İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

Bilindiği üzere, İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili tebliğ 04.09.2018 tarihinde önce altı aylık bir süre için yürürlüğe girmiş, sonrasında yapılan süre uzatımları ile tebliğin geçerliliği 04.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak son olarak 2019-32/56 sayılı tebliğ ile söz konusu uygulama sürekli hale getirilmişti (konu hakkında 03.01.2020 tarih ve 2020/27 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı).

Bu çerçevede ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirme zorunluluğuna dair ihracatçı firmaların gerekli takibi yapmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Aksi halde ilgili banka tarafından (ihracat işlemlerini gümrük çıkış beyannamesi bazında takip etmekle ve “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” düzenlemekle sorumlu olan) Mali İdareye bildirim yapılması halinde cezai yaptırım ile karşılaşılması söz konusu olacaktır.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020- 32/58)

 (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/213 İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE GÖRE İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLEBİLECEĞİ ÖDEME ŞEKİLLERİ AR...

Sirküler Sayı: 2020/213 İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE GÖRE İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLEBİLECEĞİ ÖDEME ŞEKİLLERİ ARASINDAN BANKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BPO) ÇIKARILMIŞTIR