YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu karar ile teşviklerde önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikleri Sirküler 2020/207 No'lu "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır"  dokümanımızda bulabilirsiniz.

Document

 Sirküler 2020/207 - YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Sirküler 2020/207 - YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR