MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ SİRKÜLER

Konu: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI KAPSAMINDA, ÜÇER AYLIK DÖNEMLERDE MUHTASAR BEYANNAME VEREN MÜKELLEFLERİN BEYAN DÖNEMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN AYLIK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-beyanname sisteminde 10.08.2020 tarihinde yayınlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Duyurusu” başlıklı duyuruda, vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerden Nisan-Haziran/2020 dönemine ait  Muhtasar Beyannamede 3. ay (Haziran ayı) için asgari ücretli veya diğer ücretli çalıştırdığını beyan edenlerin vergilendirme dönemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “aylık” olarak değiştirildiği açıklanmıştır.

 

Bu mükellefler İnteraktif Vergi Dairesinden durumlarını kontrol edebileceklerdir.

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ile birlikte sigortalı çalışanı bulunan mükelleflerin çalışanlarının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini aylık olarak bildirmesi gerektiğinden aylık olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

Ancak 10 veya daha az çalışanı bulunan mükellefler, (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (Sıra No: 1) 5. maddesinde yer alan düzenleme gereğince, Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.

Örneğin; (A) Limited Şirketi Temmuz-Eylül/2020 döneminde 5 sigortalı çalışan istihdam etmektedir.

(A) Limited Şirketinin çalıştırmış olduğu sigortalılara ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile aylık olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumda çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin,

Temmuz/2020 döneminde çalıştırılan işçiler için 26/8/2020 ve Ağustos/2020 döneminde çalıştırılan işçiler için ise 28/9/2020 tarihlerine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim

Hizmet Beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan (A) Limited Şirketi, Temmuz-Ağustos-Eylül/2020 döneminde yaptığı vergi kesintileri ile Eylül/2020 ayına ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 26/10/2020 tarihine kadar vereceği Eylül/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.

 Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 26.  günü akşamına kadar bildirmeye devam edeceklerdir.

 10 veya daha az çalışanı bulunan mükellefler talep ederlerse vergi kesintilerini aylık beyan edebileceklerdir. Bu durumda tahakkuk eden vergilerin ilgili ayda ödenmesi gerekecektir.

 Haziran ayında çalışanı bulunmayan ancak Temmuz ayında sigortalı istihdam etmeye başlayan mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi” vermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf linkinde yer alan Kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

 Yukarıda yer alan konular hakkında 10.08.2020 tarih ve 2020/200 sayılı sirkülerimizde de detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

 Saygılarımızla,

EK:

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.