KORONAVİRÜS KAYNAKLI KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN SÜRESİ BİR AY UZATILMIŞTIR

Konu: KORONAVİRÜS KAYNAKLI KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN SÜRESİ BİR AY UZATILMIŞTIR

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ve daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla;

  • 31.07.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.08.2020 tarihinden itibaren,

 

  • 31.07.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere,

bir ay uzatılmıştır.

Bilindiği üzere normalde 30.06.2020 tarihinde biten kısa çalışma uygulamasında süre uzatımı ilk olarak 2706 sayılı Karar ile yapılmıştır. Söz konusu karar hakkında 30.06.2020 tarih ve 2020/175 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.

 Saygılarımızla,

EK:

2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.