E-İRSALİYE UYGULAMA KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

Konu: E-İRSALİYE UYGULAMA KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16.07.2020 tarihinde yayınlanan güncel E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nda 9, 13, 15.5, 15.8, 15.11 numaralı soruların cevaplarında güncelleme yapılmış, ayrıca 15.27 ila 15.39 numaralı soru - cevaplar kılavuza eklenmiştir.

Kılavuzun ilk şekli (versiyon 1.0) için 10.03.2020 tarih ve 2020/80 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı. 16.07.2020 tarihli yeni kılavuza (versiyon 1.1) sirkülerimiz ekinde ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

EK:

E-irsaliye Uygulama Kılavuzu – Versiyon 1.1

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.