"Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır"

Konu:"Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır"

Bilindiği üzere GEKAP bildirimleri 2020 yılında altı aylık dönemler (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri) şeklinde verilecek olup, Ocak-Haziran dönemi bildiriminin en geç 04.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekecektir. 2021 yılında ise GEKAP bildirimleri üçer aylık dönemler şeklinde yapılacaktır.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği kapsamında beyanname vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını, diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olup; bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneğini işaretleyerek göndermeleri gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar hakkında 12.02.2020 tarih ve 2020/57 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti. Söz konusu usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapılmış, yeni tanım ve düzenlemeler ile uygulamaya dair bazı örnekler eklenmiştir. Yapılan yeni düzenlemelere sirkülerimiz ekinde yer verilmektedir.

Saygılarımızla, 

EK: - Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Document

SİRKÜLER Sayı:2020/179 - "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır"
SİRKÜLER Sayı:2020/179 - "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır"