"Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar"

Konu:"Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar"

Haziran ayında hazırlamış olduğumuz sirkülerlere istinaden mevzuatta meydana gelen değişikliklere ilişkin hatırlatıcı özet bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.

FİZİKİ TESLİMAT OLMAKSIZIN YAPILAN ALTIN ALIM SATIM İŞLEMLERİ KAMBİYO İŞLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNDEN BSMV’NE TABİ OLACAKTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Bankalar Birliğine gönderilen yazı ile, bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer (vadesiz, v.b.) hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilerek bu işlemler üzerinden yürürlükteki oranlara göre kambiyo muamele vergisi (BSMV) hesaplanması gerektiği açıklanmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

SERBEST DÖVİZ FONLARI İÇİN GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANI %15 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Yapılan düzenleme ile 03.06.2020 tarihinden itibaren serbest döviz fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları %15 oranında vergi tevkifatına tabi olacaktır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDAKİ 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLAN BAZI MÜKELLEFLER TARAFINDAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ KALDIRILMASINA BAĞLI OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BEYAN VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mücbir sebep hali kapsamındaki 65 yaş ve üstünde olan bazı mükellefler tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına bağlı olarak yerine getirilmesi gereken beyan ve ödeme yükümlülükleri hakkında açıklama yayınlanmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILAN 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLAN GERÇEK KİŞİ İŞVEREN VE SİGORTALILARA AİT ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR

Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına dair İçişleri Bakanlığı Genelgesine istinaden SGK tarafından yayınlanan 08.06.2020 tarihli duyuru ile SGK yükümlülüklerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI OLAN VE 2018 VEYA 2019 HESAP DÖNEMLERİ BRÜT SATIŞLARI 25 MİLYON TL VE ÜZERİ OLAN MÜKELLEFLERİN E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUKLARI

E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya 2019 hesap dönemi brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve fazlası olan mükelleflerin en geç 01.07.2020 tarihine kadar e-irsaliye uygulamasına geçmeleri zorunludur.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA SENET VE ÇEKLER İÇİN YAPILACAK REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

TCMB tebliği uyarınca 13.06.2020 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 10 olacaktır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

2020/I. DÖNEM GEKAP (GERİ KAZANIM KATILIM PAYI) BEYANNAMESİNİN 4 AĞUSTOS GÜNÜNE KADAR VERİLMESİ VE TAHAKKUK EDECEK KATILIM PAYININ AYNI SÜREDE ÖDENMESİ GEREKECEKTİR

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler çerçevesinde beyan dönemleri 2020 yılında altışar aylık, 2021 yılında ise üçer aylık olarak yapılacaktır. İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

2020 YILI MALİ TATİL UYGULAMALARI

01.07.2020 – 20.07.2020 tarihleri arası mali tatil uygulaması hakkında detaylı açıklamalarda bulunulmuştur.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

2019 YILINDA FİZİKİ ORTAMDA TUTULAN YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİ 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR YAPTIRILMIŞ OLMALIDIR

2019 yılı hesap dönemine ait olup, fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış tasdikinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar yaptırılması gerekmektedir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR ALMIŞTIR

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun www.kvkk.gov.tr internet sitesinde yayınlanan 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’dan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’dan az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASINA DAİR KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMIŞTIR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu VERBİS’e kayıt sürelerinin uzatılmasına dair karar almıştır. VERBİS’e kayıt sürelerine dair güncel tarihler aşağıda gösterilmiştir. 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

30.06.2020 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE UYGULANAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ BİR AY UZATILMIŞTIR

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi;

• Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın,

• Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

• 30.06.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren,

• 30.06.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere, bir ay uzatılmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA DAİR DÜZENLEMENİN SÜRESİ BİR AY UZATILMIŞTIR

17.07.2020 tarihine kadar geçerli olacak işten çıkarma yasağı uygulamasının süresi bir ay uzatılmak suretiyle 17.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Document

SİRKÜLER Sayı:2020/178 - "Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar"
SİRKÜLER Sayı:2020/178 - "Haziran Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar"