"Koronavirüs Nedeniyle Uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır"

Konu:"Koronavirüs Nedeniyle Uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır"

30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar” yayınlanmıştır.

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi;

• Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın,

• Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

• 30.06.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren,

• 30.06.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere, bir ay uzatılmıştır.

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

Söz konusu karar 30.06.2020 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

EK: 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Document

SİRKÜLER Sayı:2020/175 - "Koronavirüs Nedeniyle Uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır"
SİRKÜLER Sayı:2020/175 - "Koronavirüs Nedeniyle Uygulanan Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Bir Ay Uzatılmıştır"