"65 Yaş Ve Üstü İşveren Ve Sigortalılara Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin SGK Duyurusu Yayınlanmıştır"

Konu: "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaldırılan 65 Yaş Ve Üstünde Olan Gerçek Kişi İşveren Ve Sigortalılara Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır"

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2/4/2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazısı ile İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların 22/3/2020 ila sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarih (bu tarihler dahil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi ve mücbir sebep halinde kabul edilen döneme ilişkin tahakkuk eden sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelendiği açıklanmıştı.(söz konusu SGK düzenlemesi hakkında 03.04.2020 tarih ve 2020/111 sayılı sirkülerimizde açıklama yapılmıştı).

İçişleri Bakanlığı’nın 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki kişilerin arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtilmişti.

Söz konusu sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına dair Genelgeye istinaden SGK tarafından yayınlanan 08/06/2020 tarihli duyuruda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

1- 518 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi işverenler ve 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar hariç olmak üzere;

65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların, mücbir sebep dönemine ilişkin (22/3/2020 ilâ 1/6/2020) 2020 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15. gün olan 16/06/2020 tarihi sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun Ek-9. maddesine göre ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler 2020 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin sigorta primlerini, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15. gün olan 16/06/2020 tarihi sonuna kadar ödemesi gerekmektedir.

2- 518 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi işverenler ve 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan işverenler ile 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılardan;

65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların; mücbir sebep dönemine ilişkin 2020 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15. gün olan 16/06/2020 günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayına ilişkin sigorta primleri hakkında ise 02/04/2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazının 1. maddesi kapsamında işlem yapılacaktır.

65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işveren ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların, primlerini yukarıda belirtilen tarihe kadar ödemesi halinde yasal süresinde ödendiği kabul edilecek, aksi takdirde cari usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.

Saygılarımızla,

EK: SGK Duyurusu

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.