"Serbest Döviz Fonları İçin Gelir Vergisi Tevkifat Oranı %15 Olarak Belirlenmiştir"

Konu:"Serbest Döviz Fonları İçin Gelir Vergisi Tevkifat Oranı %15 Olarak Belirlenmiştir"

03.06.2020 tarih ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile GVK’nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat oranlarını düzenleyen 2006/10731 sayılı Kararnamenin, 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

Düzenleme 03.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Serbest döviz fonları, portföyünün en az %80’i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak orta ve uzun vadede döviz bazında yüksek getiri sağlamayı hedefleyen fonlardır. Bu çerçevede 03.06.2020 tarihinden itibaren serbest döviz fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları %15 oranında vergi tevkifatına tabi olacaktır.

Saygılarımızla,

EK: 2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.