"Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması"

Konu:"Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması"

28.05.2020 günü yayınlanan 131 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 518 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemeleri kapsamında 31.05.2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 01.06.2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken,

• Aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020

• Üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19.06.2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

EK: 131 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.