"Ar-Ge Ve Tasarım Merkezlerinin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi 30.06.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır"

Konu: "Ar-Ge Ve Tasarım Merkezlerinin Faaliyet Raporları İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki (Tgb) İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi 30.06.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda yer verilen bilgilere göre, ArGe ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki (TGB) işletmelerin mali denetim raporlarının teslim süresi bir ay ek süre ile 30.06.2020 tarihine ertelenmiştir.

Bilindiği üzere, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bir süreliğine merkez dışında da yapılabilmesi kararı alınmıştı.

Aynı şekilde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin de faaliyetlerini bu bölgelerin dışında gerçekleştirebilmelerinin önü açılmıştı (konu hakkında 18.03.2020 tarih ve 2020/83 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı).

Bakanlık, kurumlar vergisi beyanname verme süresinin 01.06.2020 tarihine uzatılmış olmasını da dikkate alarak mayıs ayı sonuna kadar verilmesi gereken Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporu ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin mali denetim raporlarının verilme sürelerini bir ay ertelemiştir.

Bu durumda, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, 2019 yılı faaliyet raporlarını, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ise 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile yeminli mali müşavir onaylı mali denetim raporunu 30.06.2020 tarihine kadar elektronik ortamda Bakanlığa gönderebileceklerdir.

Saygılarımızla,